Čitanje ne poznaje granice

http://citanjenepoznajegranice.weebly.com/

Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja, međunarodni je projekt za promociju čitanja i nacionalnog identiteta te razvoja različitih vrsta pismenosti. Pokrenut je povodom Europske godine čitanja naglas (2013.). Program se izvodi u suradnji Hrvatskoga knjižničarskog društva, Sekcije za školske knjižnice te ZBDS, Sekcija za šolske knjižnice

Osnovna svrha projekta je unaprijediti čitanje i razumijevanje pročitanog poticanjem čitanja naglas, pridobiti djecu kako bi čitala s voljom i radošću i tako stekla naviku svakodnevnog čitanja, odnosno učenja. Unaprijediti upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvijati različite vrste pismenosti, poticati istraživačko učenje i kritičko mišljenje. Provedbom projekta važno je poticati dječju znatiželju kako bi se aktivno i kvalitetno uključivala u istraživanje nepoznatog služeći se različitim informacijskim izvorima. Promicati hrvatski identitet.


    Računalo + LCD projektorInternet vezaZvuk


    OnlineFizički


    »