Komisija za katalogizaciju

Uvod

Komisija za katalogizaciju osnovana je s ciljem rješavanja pitanja i problema katalogizacije.
Temeljni je zadatak Komisije pratiti međunarodne standarde, smjernice, preporuke i priručnike s područja katalogizacije.
Djelatnost Komisije uključuje i prijevode standarda, smjernica te izradbu načela, uputa i priručnika za katalogizaciju knjižnične građe.
Članovi Komisije prate aktivnosti IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju i promatrački sudjeluju u njenom radu.
Komisija potiče i pomaže stalno obrazovanje knjižničara, suradnju s međunarodnim stručnim tijelima, kao i s knjižničarskim društvima, komisijama i sekcijama unutar Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Komisija je organizator/suorganizator stručnih skupova s područja katalogizacije, članovi Komisije sudjeluju na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima, te daju knjižničarima stručnu pomoć vezanu uz tumačenje i uporabu nacionalnog Pravilnika i međunarodnih standarda što doprinosi najvažnijem cilju Komisije – ujednačenim i standardiziranim kataložnim zapisima.

Sjedište Komisije za katalogizaciju:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb

Članovi

Petra Petrović, zamjenica predsjednice
Matična ustanova: Pravni fakultet u Zagrebu
Adresa: trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
Društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Željka Aleksić, redovna članica
Matična ustanova: Znanstvena knjižnica Zadar
Adresa: Ante Kuzmanića 3, Zadar
Društvo: Društvo knjižničara Zadar

Adela Ćurlić, redovna članica
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica Tina Ujevića
Adresa: Ulica grada Vukovara 14, Zagreb
Društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Ana Knežević Cerovski, redovna članica
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Adresa: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Petra Pancirov, predsjednica
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Adresa: Hrvatske bratske zajednice 4
Društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Helena Predojević, redovna članica
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica Novi Zagreb
Adresa: V. Varićaka 8, Zagreb
Društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Robert Ravnić, redovni član
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Adresa: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Andrea Šušnjar, redovna članica
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica
Adresa: Starčevićev trg 6, Zagreb
Društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Kristina Videković, redovna članica
Matična ustanova: Gradska knjižnica Vinkovci
Adresa: Ivana Gundulića 6, Vinkovci
Društvo: Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema

Pridruženi članovi:

Milena Bušić, pridružena članica
Matična ustanova: Muzej grada Zagreba
Adresa: Opatička 20, 10000 Zagreb
Društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Ivana Dorotić Malič, pridružena članica
Matična ustanova: Sveučilišna knjižnica Rijeka
Adresa: Dolac 1, Rijeka
Društvo: Knjižničarsko društvo Rijeka

Lucija Kukica Ćosić, pridružena članica
Matična ustanova: Dubrovačke knjižnice – Znanstvena knjižnica
Adresa: Cvijete Zuzorić 4, 20000 Dubrovnik
Društvo: Knjižničarsko društvo Dubrovnik

Željka Turk Joksimović, pridružena članica
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica
Adresa: Starčevićev trg 6, Zagreb
Društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Tihonija Zovko, pridružena članica
Matična ustanova: Knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu
Adresa: Petra Preradovića 17, Đakovo
Društvo: Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema

»