Komisija za čitanje

Uvod

KOMISIJA ZA ČITANJE osnovana je 19. prosinca 2003. godine, kao Radna grupa za čitanje na prijedlog Ljiljane Sabljak, a na temelju Statuta i Pravilnika o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva. Komisijom je postala na Skupštini HKD-a 2008. godine u Puli.

Djeluje u okviru Sekcije za narodne knjižnice. Može imati do 11 redovnih članova koji se kandidiraju preko svojih regionalnih društava. Trenutno broji 11 redovnih i 5 pridruženih članica koje nastoje djelovati proaktivno i suradnički.

MISIJA Komisije za čitanje je poticanje, istraživanje i unapređivanje čitanja i pismenosti u okvirima knjižničarske struke.

U ispunjavanju svoje misije Komisija za čitanje nastoji održati dobru ravnotežu između uloga raznih vrsta knjižnica u razvijanju strategija čitalačkih kompetencija i pismenosti u skladu s Nacionalnom strategijom poticanja čitanja. Osmišljava projekte i modele razvoja, poboljšanja i unapređenja različitih aspekata čitalačke pismenosti uz suradnju i partnerstvo s IFLA-inom Komisijom za čitanje, komisijama HKD-a i drugim institucijama i udrugama na podizanju praga pismenosti i čitateljske kulture.

CILJEVI – Komisija za čitanje bavi se aktualnim i razvojnim pitanjima pismenosti i čitanja u knjižnicama.Sustavno prati, promiče i poučava metode čitanja, te je djelatna na podizanju praga pismenosti posebnim programima za sve socijalne i dobne strukture korisnika knjižnica, kontinuirano se bavi razvojem čitalačke pismenosti te poticanjem aktivnog i kritičkog čitanja.
Surađuje s drugim komisijama i sekcijama u HKD-u, kao i srodnim udrugama i institucijama.
Objavljuje prikaze iskustava, stručne i znanstvene radove u stručnim glasilima u zemlji i inozemstvu.

Članovi

Arijana Herceg Mićanović, predsjednica
Matična ustanova: Knjižnica Ivana Gorana Kovačića, Knjižnice grada Zagreba
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Romana Jadrijević Lozančić, zamjenica predsjednice
Matična ustanova: KBC Split
Regionalno društvo: Društvo knjižničara u Splitu

Aleksandra Cvitković, redovna članica
Matična ustanova: Knjižnica Augusta Cesarca, Knjižnice grada Zagreba
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Ivanka Ferenčić Martinčić, viša knjižničarka, redovna članica
Matična ustanova: Narodna knjižnica Virje
Regionalno društvo: Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Ivana Freškura, redovna članica
Matična ustanova: Knjižnica Marina Držića, Knjižnica grada Zagreba
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Margareta Matijević Kunst, redovna članica
Matična ustanova: Gradska knjižnica Ante Kovačića, Knjižnica grada Zagreba
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Tatjana Petrec, redovna članica
Matična ustanova: Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar
Regionalno društvo: Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Maja Pranić, redovna članica
Matična ustanova: Knjižnica Marije Jurić Zagorke, Knjižnica grada Zagreba
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Draženka Robotić, redovna članica
Matična ustanova: Gradska knjižnica Samobor
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Ivana Sabljak, redovna članica
Matična ustanova: Knjižnica Tina Ujevića, Knjižnica grada Zagreba
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Pamela Sever, redovna članica
Matična ustanova: Gradska knjižnica Velika Gorica
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Pridruženi članovi:

mr. sc. Lorenka Bučević-Sanvincenti, knjižničarska savjetnica, pridružena članica
Matična ustanova: Matična služba KGZ-a (u mirovini)
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Franciska Jurišić Bačić, pridružena članica
Matična ustanova: Narodna knjižnica Blato
Regionalno društvo: Knjižničarsko društvo Dubrovnik

Alica Kolarić, viša knjižničarka, pridružena članica
Matična ustanova: Sveučilište u Zadru
Regionalno društvo: Knjižničarsko društvo Rijeka

Grozdana Ribičić, knjižničarska savjetnica, pridružena članica
Matična ustanova: Gradska knjižnica Marka Marulića Split
Regionalno društvo: Društvo knjižničara u Splitu

dr. sc. Ljiljana Sabljak, knjižničarska savjetnica, pridružena članica
Matična ustanova: Gradska knjižnica, Knjižnice grada Zagreba (u mirovini)
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

»