Radna grupa za manjinske knjižnice

Uvod

Središnje knjižnice nacionalnih manjina dio su programa narodnih/gradskih knjižnica, koje po svojoj temeljnoj ulozi i zadaćama moraju osiguravati knjižnične usluge za sve vrste, kategorije i dob stanovništva svoga područja/zajednice, pa tako i nacionalne manjine u njihovim specifičnim potrebama.

Program središnjih knjižnica nacionalnih manjina uključuje: nabavu na jezicima manjina, osiguravanje korištenja knjižne i neknjižne građe, tribine i predavanja, izložbe, kao i međuknjižničnu posudbu, s obzirom na to da je riječ o središnjim knjižnicama, koje trebaju na djelotvoran način osiguravati knjižnične usluge pripadnicima manjina i izvan sjedišta središnje knjižnice.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz travnja 2000. u djelokrug Ministarstva kulture ušli su programi središnjih knjižnica nacionalnih manjina koji su se dotad pratili i financirali u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici putem Vladinog ureda za nacionalne manjine.

Radna grupa za manjinske knjižnice djeluje u okviru Sekcije za narodne knjižnice, a konstituirana je 2006. godine. Okuplja knjižničare koji rade u Središnjim knjižnicama nacionalnih manjina i ostale knjižničare koji se bave nacionalnim manjinama i žele pridonijeti rješavanju aktualnih pitanja iz djelokruga rada manjinskih knjižnica.

Ciljevi:

 • Promicanje važnosti Središnjih knjižnica nacionalnih manjina u sustavu narodnih knjižnica;
 • poduzimanje konkretnih akcija na unaprjeđivanju statusa manjinskih knjižnica, usluga i programa namijenjenih manjinama;
 • suradnja sa sekcijama i komisijama HKD-a.

Predsjednici:

 • Katarina Todorčev Hlača, Središnja knjižnica Rusina i Ukrajinaca (2006.-2008.; 2012.-2016. 2018.-2020.)
 • Liana Diković, Središnja knjižnica Talijana (2009.-2012.)
 • Ružica Vinčak, Središnja knjižnica Slovaka (2016.- 2018.)
 • Snježana Čiča, Središnja knjižnica Srba (2020.-2022.)
 • Siniša Petković, Središnja knjižnica Austrijanaca (2022.- )

Plan i program

Plan i program rada Radne grupe za manjinske knjižnice utvrđuje se posebno za svaku godinu, donosi ga predsjednik u dogovoru s članovima i obuhvaća aktivnosti koje:

 • promiču značaj manjinskih knjižnica kao kulturno-informativnih središta unutar mreže hrvatskih knjižnica
 • omogućavaju prikupljanje podataka o radu središnjih manjinskih knjižnica radi praćenja i utvrđivanja strategije razvoja
 • rade na stručnom usavršavanju voditeljâ manjinskih knjižnica kao nositelja cjelokupnog rada u svojim odjelima
 • potiču suradnju s knjižničarskim društvima, kulturnim ustanovama i manjinskim udruženjima u RH i inozemstvu (tu se podrazumijevaju prije svega matične zemlje knjižnica nacionalnih manjina)
 • potiču izdavačku djelatnost i rade na informiranju javnosti o radu i značaju manjinskih knjižnica
 • rade na unaprjeđivanju i poboljšavanju materijalnih, tehničkih, prostornih i stručnih uvjeta rada knjižnica nacionalnih manjina u RH

Članovi

Siniša Petković, voditelj Središnje knjižnice Austrijanaca u RH, predsjednik
Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema
Matična ustanova: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Adresa: Europska avenija 24, 31000 Osijek

Vedrana Kovač Vrana, voditeljica Središnje knjižnice Slovenaca u RH, zamjenica predsjednika
Društvo knjižničara Karlovačke županije
Matična ustanova: Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac
Adresa: Ljudevita Šestića 1, 47000 Karlovac

Liana Diković, voditeljica Središnje knjižnice Talijana u RH, redovna članica
Društvo bibliotekara Istre
Matična ustanova: Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Adresa: Sv. Ivana 1/A, 52100 Pula

Kristina Garibović, voditeljica Središnje knjižnice Bošnjaka u RH, redovna članica
Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije
Matična ustanova: Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak
Adresa: Trg hrvatske državnosti 1, 44000 Sisak

Dorotea Kerni, voditeljica Središnje knjižnice Albanaca u RH, redovna članica
Zagrebačko knjižničarsko društvo
Matična ustanova: Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića
Adresa: Preradovićeva 5, 10000 Zagreb

Zsolti Rabbi, voditelj Središnje knjižnice Mađara u RH, redovni član
Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema
Matična ustanova: Gradska knjižnica Beli Manastir
Adresa: Kralja Tomislava 2, 31300 Beli Manastir

Silvija Šokić, (ravnateljica matične ustanove), Središnja knjižnica Slovaka u RH, redovna članica
Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema
Matična ustanova: Narodna knjižnica i čitaonica Našice
Adresa: Trg Izidora Kršnjavija 5, 31500 Našice

Katarina Todorcev Hlača, voditeljica Središnje knjižnice Rusina i Ukrajinaca u RH, redovna članica
Zagrebačko knjižničarsko društvo
Matična ustanova: KGZ Gradska Knjižnica
Adresa: Starčevićev trg 6, 10000 Zagreb

 

 

»