Komisija za upravljanje

Uvod

Vizija: senzibilizirati knjižničarsku zajednicu u Hrvatskoj na važnost poznavanja marketinga i menadžmenta u radu knjižnica različitih tipova i vrsta

Misija: ponuditi programe i sadržaje koji će pomoći knjižničarima u edukaciji o primjeni tehnika marketinga i menadžmenta u svakodnevnom radu

Opći cilj:

  •  povećati uspješnost rada knjižnica u Hrvatskoj u ostvarivanju svojih misija i vizija primjenom marketinških i menadžerskih tehnika i alata

Specifični ciljevi:

  • poboljšati mogućnosti međusobne suradnje među knjižnicama
  • potaknuti realizaciju zajedničkih programa i projekata
  • omogućiti upoznavanje s organizacijom i radom drugih knjižnica
  • omogućiti upoznavanje s konkretnim programima, projektima i akcijama drugih knjižnica
  • potaknuti razmjenu ideja o knjižničnoj praksi
  • primjenjivati stečena znanja i iskustva u svojoj sredini
  • unaprijediti informiranost knjižničara o tome «što druge knjižnice rade»

Komisija za upravljanje suvoditelj je

Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja “I ja želim čitati!”

Ključna poruka kampanje: Imate li teškoće s čitanjem? Dobro došli u knjižnicu!

Cilj je ove kampanje informirati i educirati javnost te ju učiniti osjetljivom za problematiku osoba s teškoćama čitanja i disleksijom. Pokušat će se utjecati na izmjenu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, čl. 86) koji bi omogućio osobama s teškoćama čitanja i disleksijom lakši pristup većem broju knjiga priređenih za ovu skupinu ljudi.

Voditelj Kampanje: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama

Suvoditelji Kampanje: HKD Sekcija za narodne knjižnice (Komisija za čitanje, Komisija za narodne knjižnice, Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež), HKD Sekcija za školske knjižnice, HKD Komisija za autorsko pravo i otvoreni pristup, HKD Komisija za upravljanje, Knjižnice grada Zagreba (KGZ) i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)

Kampanja koju pokreću knjižničari pokušat će povezati sve one sudionike u procesu zagovaranja za boljim razumijevanjem problema osoba s teškoćama čitanja.

Članovi

Niko Cvjetković, predsjednik
Matična ustanova: Gradska knjižnica Rijeka
Adresa: Viktora Cara Emina 1, 51000 Rijeka

Ivan Babić, redovni član
Matična ustanova: Knjižnice Grada Zagreba – Knjižnica Sesvete
Adresa: Trg Dragutina Domjanića 6, 10360 Sesvete

Vinka Jelić-Balta, redovna članica
Matična ustanova: Gradska knjižnica Slavka Kolara Čazma
Adresa: Ulica Alojza Vulinca 3, 43240 Čazma

Andrija Nenadić, redovni član
Matična ustanova: Sveučilišna knjižnica u Splitu
Adresa: Ruđera Boškovića 31, 21000 Split

Marica Šapro-Ficović, redovna članica
Matična ustanova: Narodna knjižnica Grad
Adresa: Ulica od puča 6, 20000 Dubrovnik

Zrinka Udiljak Bugarinovski, redovna članica
Matična ustanova: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Trg J.F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb

Pridruženi članovi:

Dragana Koljenik, pridružena članica
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Adresa: Ul. hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb

Višnja Novosel, pridružena članica
Matična ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

»