Komisija za zaštitu knjižnične građe

Uvod

Komisija za zaštitu knjižnične građe djeluje u okviru Sekcije za upravljanje i tehnologiju od 1997. godine. Komisija se tokom godina bavila svim pitanjima iz područja zaštite knjižnične građe. Od kraja 1997. Komisija se bavila izradom nacrta Prijedloga pravilnika o zaštiti knjižnične građe. Ovaj iznimno važan dokument u području zaštite građe usvojen je na sjednici Hrvatskog knjižničnog vijeća 2001. Godine, no Ministarstvo kulture ga službeno donosi tek 2005. godine.

Nakon završetka rada na prijedlogu Pravilnika, Komisija je započela s radom na Projektu zaštite starih hrvatskih novina. U okviru projekta provedena je anketa o stanju fondova starih hrvatskih novina u knjižnicama Republike Hrvatske. Rezultate ankete Komisija je obradila te prezentirala u tablicama iz kojih je vidljivo koje knjižnice posjeduju naslove iz 19. stoljeća, te podaci o cjelovitosti naslova, stanju u kojem se nalaze te o mikrofilmiranim primjercima. Rezultati ankete prezentirani su 2005. godine na seminaru Arhivi, knjižnice, muzeji u Poreču, a na inicijativu Komisije u program 35. Skupštine HKD-a uvršten je okrugli stol Novinski fondovi u hrvatskim knjižnicama – problem zaštite.

U narednim se godinama Komisija bavila problemom implementacije Pravilnika o zaštiti knjižnične građe u hrvatskim knjižnicama, te uvrštavanjem građe u Registar kulturnog dobra Republike Hrvatske. Komisija je podsjećala na potrebu izrade provedbenih akata u području zaštite građe, postupanja s obveznim primjerkom, te u području revizije i otpisa knjižnične građe.

U razdoblju od 2013. do 2015. godine dolazi do zastoja u radu Komisije.

U ljeto 2015. godine Komisija ponovo počinje s radom, usuglašavajući polja interesa, te izradom Edukativnog portala Komisije za zaštitu Hrvatskog knjižničarskog društva (https://zastita.hkdrustvo.hr).

Članovi

Jasmina Sočo, viša knjižničarka, predsjednica
Zagrebačko knjižničarsko društvo
Matična ustanova: Filozofski fakultet – Knjižnica, Zagreb

Maja Bodiš, viša knjižničarka, zamjenica predsjednice
Zagrebačko knjižničarsko društvo
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba, Matična i razvojna služba

Gabriela Aleksić, konzervator-restaurator, redovna članica
Zagrebačko knjižničarsko društvo
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb

Emilia Domazet, knjižničarka, redovna članica
Zagrebačko knjižničarsko društvo
Matična ustanova: Hrvatski državni arhiv – Metropolitanska knjižnica Zagrebačke nadbiskupije

Irena Gotal, knjižničarka, redovna članica
Knjižničarsko društvo Varaždinske županije
Matična ustanova: Biskupijska knjižnica Varaždin

dr. sc. Ines Horvat, asistent, redovna članica
Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema
Matična ustanova: Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku

Lorena Martinić, knjižničarka, redovna članica
Zagrebačko knjižničarsko društvo
Matična ustanova: Etnografski muzej – Knjižnica, Zagreb

Ana Radić Bizjak, viša konzervatorica  restauratorica, redovna članica
Društvo knjižničara u Splitu
Matična ustanova: Sveučilišna knjižnica u Splitu

dr. sc. Marijana Špoljarić Kizivat, viša knjižničarka, redovna članica
Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema
Matična ustanova: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Maja Tokić, redovna članica
Matična ustanova: Knjižnično-dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

Ivana Župić Baždarić, knjižničarka, redovna članica
Društvo knjižničara Zadar
Matična ustanova: Sveučilište u Zadru, Znanstvena knjižnica

 

Pridruženi članovi:

Mirjana Franculić, viša knjižničarka, prof., pridružena članica
Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema
Matična ustanova: Gradska knjižnica Požega

Sanja Kosić, viša knjižničarka, pridružena članica
Knjižničarsko društvo Rijeka
Matična ustanova: Sveučilišna knjižnica Rijeka

Aleksandra Mikić-Grginčić, knjižničarka, pridružena članica
Društvo knjižničara Karlovačke županije
Matična ustanova: Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac

 

»