Radna grupa za normizaciju

Uvod

Radna grupa za normizaciju prati rad na normizaciji s područja knjižničarstva te rad relevantnih međunarodnih i europskih organizacija (kao što su ISO, IFLA itd.). Djeluje od 2001. godine.
Posebna se pažnja posvećuje normama koje mogu pomoći u unapređivanju rada u našoj struci, pa se ovisno o potrebi i važnosti, predlažu norme za prihvaćanje u izvorniku ili u prijevodu a radi se i na nazivlju za područje knjižničarstva.
Radna grupa surađuje s TO 46 – Tehničkim odborom za bibliotekarstvo, informacije i dokumentaciju pri Hrvatskom zavodu za norme. Područje djelovanja TO 46 jest normizacija praksi vezanih uz knjižnice, dokumentacijske i informacijske centre, sekundarne službe, arhive, informacijske znanosti i izdavaštvo. Radna grupa surađuje i s drugim stručnim tijelima Hrvatskog knjižničarskog društva.

Članovi

Matilda Justinić, predsjednica
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Jelica Leščić, članica
Matična ustanova: u mirovini

Renata Petrušić, zamjenica predsjednice
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ana Vukadin, članica
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Mirna Willer, članica
Matična ustanova: u mirovini

Jasenka Zajec, članica
Matična ustanova: u mirovini

»