Radna grupa za audiovizualnu građu i multimediju

Uvod

Radna grupa djeluje od 2006. Bavi se pitanjima vezanim uz audiovizualnu i multimedijsku građu u knjižnicama: izgradnjom zbirki, stručnom obradom, pristupom, zaštitom i očuvanjem te korištenjem i posudbom, poštujući pri tom ograničenja vezana uz zaštitu autorskih i srodnih prava. Radna grupa okuplja članove koje u matičnim institucijama rade s neknjižnom i/ili multimedijskom građom, pomaže u uspostavljanju kontakata i razmjeni iskustava i informacija te upozorava na značaj audiovizualnih i multimedijskih dokumenata u knjižnicama.

Članovi

Hrvoje Džanko, redovni član
Matična ustanova: Knjižnica
Adresa: Trg Republike 4, 40000 Čakovec

Danka Hajsig, redovna članica
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba-Gradska knjižnica, Medioteka
Adresa: Starčevićev trg 6, 10 000 Zagreb

Lobel Machala, predsjednik
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Adresa: Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb

Vedrana Markić, redovna članica
Matična ustanova: Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
Adresa: Gundulićeva 6, 32 100 Vinkovci

Tatjana Mihalić, redovna članica
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Adresa: Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb

Igor Mladinić, zamjenik predsjednika
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba-Gradska knjižnica
Adresa: Starčevićev trg 6, 10 000 Zagreb

Helena Novak Penga, redovna članica
Matična ustanova: Gradska knjižnica Zadar
Adresa: Stjepana Radića 11b, 23 000 Zadar

»