• Novosti
 • / 49. izborna skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva – prva obavijest

49. izborna skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva – prva obavijest

Mjesto održavanja: Opatija, Grand Hotel Adriatic, 13.11. – 16.11.2024.

Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo

Suorganizatori: Knjižničarsko društvo Rijeka, Sveučilišna knjižnica Rijeka i Gradska knjižnica Rijeka

 

 

Programski dio Skupštine organizirat će se kroz pozvana izlaganja, izlaganja sudionika, radionice, okrugle stolove, posterska i sponzorska izlaganja.

KNJIŽNICA I ZAJEDNICA :  inovativnost, inkluzivnost, raznolikost i održivost

 1.                 Knjižnice i umjetna inteligencija: prilike i izazovi

Podteme:

Umjetna inteligencija: prilike i izazovi (društveni kontekst)

 •         Nova vrsta pismenosti: AI pismenost i uloga knjižnica u svladavanju novog  digitalnog jaza
 •         Transformacija knjižničnih sustava uz pomoć umjetne inteligencije: inovacije u organizaciji informacija i obradi
 •         Personalizacija korisničkog iskustva: kako umjetna inteligencija može poboljšati korištenje knjižnica
 •         Etički aspekti primjene umjetne inteligencije u knjižničarstvu: privatnost, pristranost i odgovornost
 •         Zaštita intelektualnog vlasništva vs promicanje inovacija i široke dostupnosti AI tehnologija: stari problem, novi kontekst.
 •         Zbirke kao podaci: strategije za upravljanje digitalnim zbirkama u kontekstu umjetne inteligencije
 •         Inkluzivne knjižnične usluge: uklanjanje barijera uz pomoć umjetne inteligencije
 •         Interdisciplinarni pristupi inovacijama u knjižničarstvu
 •         Obrazovanje i osposobljavanje knjižničara za rad s naprednim tehnologijama
 •         Transformacija knjižnica i knjižničara u kontekstu umjetne inteligencije

 

 1.                 Knjižnice u multikulturalnom kontekstu: inkluzivnost, raznolikost i održivost

Podteme:

 •         Multikulturalnosti u knjižnicama: osnaživanje integracije u zajednicu kroz raznolikost
 •         Inkluzivnost u knjižnicama: pristupačnost za sve u kontekstu održivih migracija
 •         Uloga knjižnica u senzibiliziranju javnosti i zagovaranju pružanja potpore ranjivim skupinama društva
 •         Financijska održivost: modeli financiranja za programe podrške u knjižnicama u novom kontekstu ekonomskih, klimatskih i ratnih migracija

 

 1.                 Zelena  tranzicija – uloga i doprinos knjižnica i knjižničnih usluga  održivom razvoju društva

Podteme:

 •         Zelena inicijativa u knjižničarstvu: motivacija i obrazovne potrebe
 •         Održivost u knjižnicama – suradnja i umrežavanje s lokalnim zajednicama
 •         Zelene inovacije u knjižničnim prostorima i arhitekturi
 •         Digitalna transformacija knjižničnih resursa – zelene tehnologije i prakse
 •         Eko-aktivizam i zagovaranje putem knjižnica
 •         Građanska znanost i knjižnice

Programski odbor: Jasenka Pleško, Silvija Perić, Petra Pancirov, Dunja Marija Gabriel, Siniša Petković, Annemari Štimac, Nataša Mesić Muharemi, Karolina Zlatar Radigović, Dragana Koljenik, Blaženka Klemar Bubić, Dejana Golenko, Kristina Romić

Organizacijski odbor: Jasenka Pleško, Niko Cvjetković, Lea Lazzarich, Dejana Golenko, Anita Pešut, Sanja Kosić, Sara Semenski, Branka Marijanović, Katarina Juričev Martinčev

Za sudjelovanje je potrebno prijaviti se putem poveznice.

 

KOTIZACIJE 49. SKUPŠTINE HKD
vrsta kotizacije rana kotizacija redovna kotizacija kotizacija na konferenciji
do 15. srpnja 2024. do 13. studenog 2024. od 13. studenoga 2024.
sudjelovanje na četiri dana konferencije za članove HKD-a * € 125,00 € 160,00 € 190,00
sudjelovanje na četiri dana konferencije za nečlanove HKD € 175,00 € 210,00 € 240,00
sudjelovanje na četiri dana konferencije za studente ** € 70,00 € 80,00 € 90,00
jednodnevno sudjelovanje na konferenciji € 70,00 € 100,00 € 120,00

* podmirena članarina regionalnom društvu za 2024.

** potrebno je dostaviti presliku studentske iskaznice ili potvrdu Fakulteta


Moguće je prijaviti izlaganje i e-postersko izlaganje.

Sažetak treba biti 200 do 400 riječi na hrvatskom i engleskom jeziku, te je uz naslov potebno navesti 5 ključnih riječi. Za rad više autora sažetak je dovoljno unijeti u prijavnici za sudjelovnje jednog od autora.

Svi pristigli sažeci prolaze dvostruku recenziju.


Terminski rokovi:

Rok za dostavu sažetaka: najkasnije do 31. kolovoza 2024.

Obavijest o prihvaćenim radovima: najkasnije do 1. listopada 2024.

Radovi koji će biti prihvaćeni i održani mogu se pripremiti za objavu u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Autori se moraju pridržavati Smjernica za autore, a svi pristigli radovi prolaze recenzentski postupak.

Terminski rokovi:

Rok za dostavu sažetaka: najkasnije do 31. kolovoza 2024.

Obavijest o prihvaćenim radovima: najkasnije do 1. listopada 2024.

Radovi koji će biti prihvaćeni i održani mogu se pripremiti za objavu u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Autori se moraju pridržavati Smjernica za autore, a svi pristigli radovi prolaze recenzentski postupak.

 

Povratak na novosti
»