15. Okrugli stol za školske knjižnice: Uloga/utjecaj digitalne tehnologije/umjetne inteligencije na korisnike školskih knjižnica

Mjesto održavanja: Strojarska tehnička škola Osijek, 11. listopada 2024.
Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Sekcija za školske knjižnice
Suorganizatori: Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, Strojars
tehnička škola Osijek
Programski odbor: Jasenka Pleško, Iva Grisogono, Nataša Mesić Muharemi,
Martina Plaščak, Josip Strija
Organizacijski odbor: Nataša Mesić Muharemi, Martina Plaščak, Sara Semenski,
Anita Drenjančević, Daliborka Pavošević, Diana Dorkić


Opis programa
15. okrugli stol za školske knjižnice organizira Sekcija za školske knjižnice
Hrvatskoga knjižničarskog društva.Tradicionalno okupljanje stručnih suradnika
knjižničara održat će se na temu ˝Uloga/utjecaj digitalne tehnologije/umjetne
inteligencije na korisnike školskih knjižnica˝. Skup će se baviti problematikom, ali i
pozitivnom stranom digitalnih tehnologija/umjetne inteligencije na korisnike školskih
knjižnica u Republici Hrvatskoj. Posebnu pažnju posvetit ćemo načinu na koji te
tehnologije mogu pomoći u razvijanju kritičkog razmišljanja kod učenika, kao i
etičkim pitanjima vezanim uz upotrebu umjetne inteligencije. Povezivanje umjetne
inteligencije (UI) sa školskim knjižnicama može unaprijediti obrazovno iskustvo
učenika i pomoći knjižničarima u efikasnijem upravljanju resursima te se nadamo da
će ovaj skup pomoći vidjeti dobre strane korištenja UI, odnosno prepoznati
potencijalne probleme. Istaknut ćemo potrebu za kontinuiranom edukacijom i
profesionalnim razvojem knjižničara kako bi bili u tijeku s novim tehnologijama i
metodama rada i naglasiti važnost suradnje između škola, knjižnica i tehnoloških
stručnjaka za uspješnu implementaciju digitalnih tehnologija.


Metode (provedbe)

Stručna predavanja, rasprava i iskustva dobre prakse.
Izlaganja primjera dobre prakse, kao i sudjelovanje bez izlaganja, možete prijaviti
putem obrasca za prijavu.
Uz 15. okrugli stol bit će priređen i objavljen e-zbornik s člancima koje će predavači
moći napisati na temelju svojih izlaganja. Rok za predaju članaka bit će 30.
studenoga 2024.
Gotova izlaganja i članke pošaljite na e-adresu: sekcija.skolskeknjiznice@gmail.com
Upute za autore zbornika


Kotizacija:

Rana kotizacija (uplata do 15. rujna 2024.) Članovi: 15 EUR Ostali: 20 EUR
Puna kotizacija (uplata nakon 15. rujna 2024.) Članovi: 20 EUR Ostali: 25
EUR
Rokovi
2. 9. 2024. rok za slanje sažetaka za sve predavače (pozvane, primjeri dobre
prakse)
6. 9. 2024. povratna obavijest prijavljenima
4. 10. 2024. rok za slanje prezentacije
15. 9. 2024. rok za prijavu sudjelovanja uz ranu kotizaciju
30. 11. 2024. rok za predaju članka za objavu u e-zborniku

»