2. okrugli stol „Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja“

Mjesto održavanja: Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar, 19.05.2023

Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za čitanje, Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar

 

Suorganizator: Sekcija za narodne knjižnice

Razvijena kultura čitanja podrazumijeva visoku razinu (čitalačke) pismenosti, a visoka razina pismenosti nužan je preduvjet svakog napretka – ekonomskog, socijalnog, kulturnog i osobnog. Stupanj razvijenosti nekoga društva u izravnoj je vezi s razvijenošću kulture čitanja upravo zbog njezinih dugoročnih i dalekosežnih implikacija na sve segmente društva.
Sagledavanjem kulture čitanja u širem kontekstu nastoji se potaknuti knjižničar(k)e, osnivače knjižnica i donositelje odluka na promišljanje aktivnosti poticanja čitanja s novog motrišta te na ulaganje dodatnih intelektualnih i materijalnih resursa u inovativne kulturne programe u malim sredinama, ostvarene u suradnji s lokalnom zajednicom, što bi u konačnici moglo doprinijeti njihovu kulturnom, društvenom i ekonomskom razvitku i, ako se dosljedno provede, dovesti do promjene paradigme na nacionalnoj razini.
Želimo upozoriti na to da knjižnice nisu izolirana mjesta, odvojena od stvarnog života i s njime povezanih društvenih tokova, te da razvijena kultura čitanja nije i ne smije biti povlastica stanovnika velikih gradova i sredina.
Stoga Komisija za čitanje u suradnji sa Sekcijom za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva te Pučkom knjižnicom i čitaonicom Daruvar organizira 2. okrugli stol o potencijalima razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja. Knjižničari će razmijeniti iskustva te sudjelovati u posebno osmišljenim radionicama i educirati se o načinima na koje knjižnice u manjim mjestima, upravo poticanjem svih oblika pismenosti i promicanjem kulture čitanja, mogu doprinijeti decentralizaciji kulturnih politika, potpunijem razumijevanju vlastitoga kulturnog identiteta, povezivanju s kreativnim industrijama i turizmom te promicanju čitanja kao društvene vrijednosti izgrađene na zdravim temeljima.

Programsko-organizacijski odbor: Ljiljana Budja, Aleksandra Cvitković, Ivanka Ferenčić Martinčić, Ivana Freškura, Arijana Herceg Mićanović (predsjednica), Romana Horvat, Maja Lesinger, Anita Malkoč Bišćan, Danijela Marić, Maja Pranić, Sara Semenski i Jasenka Pleško

Program:

9:30 – 10:00 Okupljanje sudionika
10:00 – 10:30 
Uvodni dio (pozdravni govori, glazbeni program)
10:30 – 12:00 PRVI DIO PROGRAMA: Predavanja
10:30 – 11:00 Romana Horvat: 
Mogu li izazovi i prilike male knjižnice u maloj sredini odgovoriti na izazove i prilike većih knjižnica u većim sredinama?
11:00 – 11:30 dr. sc. Martina Hranj: 
Poslovno pripovijedanje za knjižničare u malim mjestima ili zašto knjižničari imaju supermoći

11:30 – 12:00 Iva Silla: Zbogom šutljivoj knjižnici: Interpretacija baštine kao alat za participaciju i kokreaciju
12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 DRUGI DIO PROGRAMA: Radionice (paralelno)
A: Martina Ferenčić: Marketing 101 za knjižničar(k)e
B: Kruno Lokotar: Grad kao biblioteka — Književnost kao brend
14:45 – 15:00 PAUZA
15:00 – 15:45 CREATIVE MADNESS SESSION: Primjeri dobre prakse Naša literarna priča
Petominutne prezentacije e-postera uživo

15:45 – 16:00 PAUZA
16:00 – 16:30 UMJESTO ZAKLJUČKA: Završna rasprava, osvrt na e-postere i zatvaranje
programa

Javnosti će nakon skupa biti dostupna digitalna programska knjižica koja će sadržavati informacije o predavačima i njihovim izlaganjima, audio i videozapise predavanja i radionica te sva posterska izlaganja uz dodatne materijale.

RADIONICE: (Moguće sudjelovanje u jednoj od ponuđenih radionica, a radionica se odabire prilikom prijave sudjelovanja.)

Teme radionica:
Martina Ferenčić: Marketing 101 za knjižničar(k)e
Kruno Lokotar: Grad kao biblioteka – Književnost kao brend

PRIMJERI DOBRE PRAKSE ili Creative madness session
E-posteri na temu Naša literarna priča

Zbog ograničenog broja sudionika (60) koji mogu nazočiti okruglome stolu te zbog ograničenog broja e-postera koje je moguće prihvatiti (15), prednost pri prijavljivanju imaju knjižničarke i knjižničari zaposleni u knjižnicama u manjim mjestima i gradovima te oni koji dosad nisu imali priliku sudjelovati na skupovima i okruglim stolovima, a čije inovativne ideje mogu poslužiti kao motivacija i nadahnuće ostalim koleg(ic)ama.

Prijavnica

 

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA
Da bi postersko izlaganje bilo prihvaćeno i uvršteno u program okrugloga stola, potrebno je dostaviti njegov sažetak. Sažetak izlaganja predaje se u okviru jedinstvenog prijavnog obrasca; Treba sadržavati imena autor(ic)a postera, ime knjižnice, naslov, pet ključnih riječi i sažetak (do 3000 znakova s prazninama).
Svi se pristigli sažeci upućuju u postupak recenzije članicama programsko-organizacijskog odbora okrugloga stola.
Rok za prijavu sažetaka: 20. travnja 2023.
Rok za povratnu informaciju o tome je li sažetak prihvaćen: 25. travnja 2023.
Rok za dostavu e-postera i audioprezentacije: 10. svibnja 2023.
UPUTE ZA PRIPREMU I PREZENTACIJU PRIMJERA DOBRE PRAKSE:
Posterska sesija s primjerima dobre prakse ove se godine održava pod nazivom Creative Madness, a sastoji se od e-postera uz 5-minutne prezentacije uživo. Poželjna prezentacija treba biti efektna, kratka, dinamična, zanimljiva i inspirativna

MOTO POSTERA: Mala mjesta – velike ideje
Budi od riječi – čitaj!
TEMA POSTERA: Naša literarna priča
ZADATAK: E-posterom te efektnim i jezgrovitim nastupom uživo predstaviti pojedino mjesto/grad/regiju kroz njihove spisateljice, pisce i ilustratore, njihova književna djela i likove, odnosno iz njihova književnog opusa i ostavštine kreirati „kulturni proizvod“ kojim će knjižničari predstaviti svoj grad/mjesto/regiju s namjerom da ga u perspektivi uključe u lokalnu turističku ponudu.
TEHNIČKE PROPOZICIJE: E-poster treba biti 160×90, vodoravnog usmjerenja, u pdf obliku, popraćen kvalitetnom audiosnimkom govorene prezentacije maksimalnog trajanja do 5 minuta.

ZADANI (OBVEZNI) ELEMENTI E-POSTERA:
– Naziv postera/programa/projekta/kulturnog proizvoda
– Imena autora
– Ime knjižnice
– Logo projekta „Mala mjesta – velike ideje“
– Logo HKD-a
Prilikom izrade postera obratiti pozornost na odnos i sklad boja, tekstualnog i slikovnog sadržaja te nastojati uz što manje elemenata pokazati i izreći što više.
Javnosti će nakon skupa biti dostupna digitalna programska knjižica koja će sadržavati informacije o predavačima i njihovim izlaganjima, audio i videozapise predavanja i radionica te sva posterska izlaganja uz dodatne materijale.

Kotizacija:

do 1 svibnja: 15,00 eura (za članove HKD-a) 20,00 eura (za nečlanove)
nakon 1. svibnja: 20,00 eura (za članove HKD-a) 25,00 eura (za nečlanove)

Okrugli stol održava se uz potporu Ministarstva kulture i medija RH
Partneri: Turistička zajednica Daruvar—Papuk
Jednota — novinsko-izdavačka ustanova Daruvar

»