26. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji

Mjesto održavanja: Poreč, 29. 11. - 01.12. 2023.

Organizator: Hrvatsko muzejsko društvo

Lokacija: Hotel Valamar Diamant, Poreč
Glavni organizator: Hrvatsko muzejsko društvo
Suorganizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo i Hrvatsko arhivističko društvo
Hrvatsko muzejsko društvo, u suradnji s Hrvatskim knjižničarskim društvom i Hrvatskim arhivističkim društvom, srdačno Vas poziva na sudjelovanje u 26. seminaru „Arhivi, knjižnice, muzeji” koji će se održati u Poreču od 29. studenog do 1. prosinca 2023.

PRIJAVE
Seminar uključuje pozivna predavanja, usmena izlaganja, posterska priopćenja, radionice, predstavljanje izdanja AKM zajednice, te stručni izlet.
Okvirna tema ovogodišnjeg seminara je „Zaštita u kriznim situacijama“ s obzirom na brojne izazove i problematiku s kojom se AKM zajednica suočila prilikom i nakon pandemije Covid 19, te nakon teških potresa u Zagrebu i okolici.
Predložene su i sljedeće teme:
– Upravljanje rizicima
– Elektroničko izdavaštvo
– Virtualne izložbe
– Interpretacija baštine
– Pravilnici i standardi
– Provenijencija podataka .

Rokovi za prijavu sudjelovanja, te sažetaka izlaganja i postera su moguće do 15.9.2023. Prijave se vrše putem online obrasca dostupnog nahttp://akm.hkdrustvo.hr/

KOTIZACIJA
Kotizacija za sudionike (rok za uplatu: 31.10.2023.)
Puna: 75 EUR
Jednodnevna: 45 EUR
Studentska: 30 EUR.
Cijena kotizacije nakon 31.10.2023.:
Puna: 85 EUR
Jednodnevna: 55 EUR
Studentska: 40 EUR
Kotizacija uključuje: sudjelovanje u radu seminara, radni materijal, potvrdu o sudjelovanju, knjigu sažetaka radova, te osvježenje u pauzama skupa.
Uplate molimo na žiro račun Hrvatskog muzejskog društva s naznakom: za 26. AKM, ime i prezime, adresa.
IBAN: HR9223600001101471641
Zagrebačka banka, Zagreb.
Ukoliko je potreban e-račun molimo javiti na mail: tajnica@hrmud.hr

PROGRAMSKI ODBOR
Boris Badurina
Drahomira Cupar
Damir Doračić
Elia Ekinović
Sanja Galina
Gordan Grzunov
Vlasta Krklec
Vlatka Lemić
Jasenka Pleško
Snježana Radovanlija Mileusnić
Tamara Štefanac
Marijana Tomić
Radovan Vrana
Dunja Vranešević
Mirna Willer
Goran Zlodi.
Seminar je podržan od Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba.

»