POKRETNA KNJIŽNICA U SLUŽBI PROMICANJA KULTURE ČITANJA, 16. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 10. festival hrvatskih bibliobusa, s međunarodnim sudjelovanjem

Mjesto održavanja: Split, 26. 05. 2023 - 27. 05. 2023.

Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za pokretne knjižnice i Komisija za narodne knjižnice u suradnji s Društvom knjižničara u Splitu te Gradskom knjižnicom Marka Marulića Split, kao domaćinom, organizira 16. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj 10. festival hrvatskih bibliobusa pod nazivom Pokretna knjižnica u službi promicanja kulture čitanja, koji će se održati u petak i subotu, 26. i 27. svibnja 2023. godine u Splitu.

Povod: osnivanje Bibliobusne službe Gradske knjižnice Marka Marulića Split putem prijave na EU natječaj „Čitanjem do uključivog društva“

Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za pokretne knjižnice i Komisija za narodne knjižnice
Suorganizatori: Gradska knjižnica Marka Marulića Split i Društvo knjižničara u Splitu
Domaćin: Gradska knjižnica Marka Marulića Split

Sudjelovanje je uz prijavu i kotizaciju.

 

 

Na ovom stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem najavljujemo, uz domaće, zanimljive i renomirane goste i predavače iz Finske, Mađarske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine. Na festivalu bibliobusa bit će predstavljeno desetak bibliobusa iz Hrvatske, a očekujemo i bibliobuse iz drugih zemalja.
Sadržaj Skupa:
• petak, 26. svibnja 2023. godine: 10. festival hrvatskih bibliobusa
• subota, 27. svibnja 2023. godine: stručni skup – 16. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u RH

Preliminarni program (poveznica)

Naziv okruglog stola: POKRETNA KNJIŽNICA U SLUŽBI PROMICANJA KULTURE ČITANJA

Ciljevi skupa:
– svečano obilježiti osnivanje nove Bibliobusne službe u Splitu kroz EU projekt „Za dobre vibre – čitaj libre“
– održati kontinuitet stručnog okupljanja i predstavljanja službi pokretnih knjižnica u Hrvatskoj radi unapređivanja njihovog rada i promidžbe u javnosti
– omogućiti specijalizirano stručno usavršavanje knjižničara na temu pokretnih knjižnica i razmjenu iskustava među zaposlenicima bibliobusnih službi
– popularizirati djelatnost pokretnih knjižnica i poticati razvoj postojećih, kao i osnivanje novih službi u županijama koje ih još nemaju
– iskoristiti međunarodna iskustva te uspostaviti partnerstva
– predstaviti programe i aktivnosti koji su usmjereni na promicanje kulture čitanja, razvoj predčitalačkih vještina, medijsku pismenost i cjeloživotno učenje
– predstaviti javnosti i sudionicima skupa hrvatske bibliobuse te kroz festival bibliobusa kao svojevrsnu medijsku atrakciju promicati djelatnost i zadaće ne samo pokretnih knjižnica, već i narodnih knjižnica u cjelini.

Način rada: pozvana izlaganja, prijavljena izlaganja, posterska izlaganja, rasprava, razgledanje bibliobusa i popratni program

Sudjelovanje je uz prijavu i kotizaciju.
Za sudjelovanje je obavezna prijava svih sudionika.
Kotizacija u iznosu 20,00 € (eura) obuhvaća: radne materijale, osvježenja, potvrdu o sudjelovanju na Skupu. Vozači bibliobusa su oslobođeni kotizacije uz obaveznu prijavu sudjelovanja putem obrasca (uz prezime je potrebno naznačiti vozač).

Rok za uplatu kotizacije: 15. svibnja 2023. godine.
Podaci za plaćanje:
Uplate iz tuzemstva
IBAN: HR3423600001101451830
Pri uplati kotizacije molimo naznačiti: Prezime, ime; Pokretna knjižnica.
Nakon primljene uplate HKD će izdati e-račun. Ukoliko ste u obvezi plaćanja po računu ili predračunu, molimo vas da kontaktirate ured HKD-a (hkd@hkdrustvo.hr, +385 91 604 7214).
Uplate iz inozemstva
Bank: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, Croatia
IBAN: HR3423600001101451830
SWIFT CODE: ZABAHR2X
Troškove banke za uplate izvan EU-a u cijelosti snosi uplatitelj.
Jezik skupa: hrvatski i engleski

Mjesto i vrijeme održavanja Festivala i Skupa

Festival bibliobusa – petak, 26. svibnja 2023. godine: bibliobusi će biti parkirani na stadionu Poljud, 8. Mediteranskih igara 2.
Okrugli stol – subota, 27. svibnja 2023. godine: Stručni skup Pokretna knjižnica u službi promicanja kulture čitanja održat će se u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split, Ulica slobode 2, 21000 Split.
Mjesto izlaganja postera: posteri će biti izloženi u prostoru održavanja Skupa, dvorani Gradske knjižnice Marka Marulića Split, Ulica slobode 2, 21000 Split.
Napomena: Za Bibliobuse je osiguran parking u Ul. Ivana pl. Zajca (krajnji sjeverni prometni trak, u blizini hotela Radisson Blu).
Upute autorima izlaganja i postera: Tekst sažetka treba sadržavati do 250 riječi. Molimo autore da prilože prijevode svojih sažetaka, uključujući i podatke o autoru, na engleskom jeziku.
Rok za dostavu sažetaka: do 28. veljače 2023. godine putem obrasca za prijavu IZLAGANJA i POSTER IZLAGANJA
Pristigli sažetci prijavljenih izlaganja bit će pregledani od strane članova Programskog odbora Skupa, a obavijest o prihvaćenom izlaganju bit će autorima dostavljena e-poštom do 15. ožujka 2023. godine.

Napomene za izlagače:
1. Prihvaćena izlaganja trebaju biti popraćena Powerpoint prezentacijom u trajanju:

• 10 minuta za prijavljena izlaganja i
•  20 minuta za pozvana izlaganja

Powerpoint prezentacije izlaganja treba poslati na pokretne.knjiznice@gmail.com do 20. svibnja 2023. godine.

2. Izlaganje na posterima:
• na posteru treba navesti: naslov rada, ime(na) autora, knjižnica i mjesto.

• posterska izlaganja (posteri) trebaju biti dimenzija max. 70 x 100 cm (usmjerenje okomito). Postere autori trebaju tiskane donijeti na Skup i izložiti.

 

Napomena za HRVATSKE BIBLIOBUSNE SLUŽBE:
Pozivamo sve hrvatske bibliobusne službe, radi omogućavanja uvida u cjelokupno stanje i djelovanje hrvatskih bibliobusnih službi, na sudjelovanje s posterom kojim će predstaviti svoju službu. Tehnička obilježja postera trebaju biti kao što je gore navedeno.
Cilj postera: prikazati jedan ili više uspješnih programskih aktivnosti na temu Pokretna knjižnica u službi promicanja kulture čitanja, kako bi se omogućila razmjena iskustava i primjera dobre prakse s drugim putujućim knjižničarima iz zemlje i inozemstva.
Na posteru, uza sve gore nabrojeno, treba navesti i OSNOVNE PODATKE O BIBLIOBUSNOJ SLUŽBI: godinu osnivanja, broj vozila, godinu nabave današnjeg(ih) vozila, područje koje Služba pokriva, broj zaposlenika i njihova imena i funkcije / radna mjesta, broj stajališta (2022.), broj učlanjenih korisnika (2022.), broj posjeta i broj posuđene građe (2022.), utrošena sredstva ukupno (2022.), izvori financiranja Službe po vrstama i u postotku (2022.).

Skup se organizira uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Članovi Programskog odbora: Nika Čabrić, Iva Grković, Ante Ledenko, Klaudija Mandić, Grozdana Ribičić, Jasenka Pleško, Maja Stazić i Ljiljana Vugrinec
Članovi Organizacijskog odbora: Hanja Anić, Iva Grković, Klaudija Mandić, Maruška Nardelli, Lucrezia Odrljin, Sara Semenski, Renata Vojvodić i Vladimir Vranješević

»